Servizos veterinarios

Prestamos servizos en clínica, alimentación, reproducción, calidade de leite, certificación.

É de destacar a Agrupación de Defensa Sanitaria Gandeira constituída no Concello de Palas de Rei que aglutina a 103 explotacións e máis de 6.500 reses.