Servizos técnicos de campo

Contamos cun equipo técnico que asesora en xestión económica e agroeconómica ás nosas explotacións socias buscando a súa máxima rendibilidade.

AGRIS S. Coop. Galega recoñecida como Entidade de Aconsellamento e Xestión pola Consellería do Medio Rural, tramita as axudas de aconsellamento e CES dos socios que o demandan, así como calquera outro tipo de axuda ou proxecto.

A cooperativa ten en Friol unha finca de 10 Has na que temos un campo de ensaio para probar distintas variedades de forraxes, fitosanitarios, fertilizantes, etc…

Servicios técnicos de campo