Servizos de maquinaria

Con 5 rutas de carros mesturadores autopropulsados prestámo-lo servizo de alimentación todos os días do ano.

Dispoñemos de maquinaria de campaña e laboreo que arrastramos a través dunha empresa de servizos externa á cooperativa.

Servicios de maquinaria