Servizo autovenda

Temos un servizo de autovenda con rutas programadas dende o que achegamos ás explotacións socias que o demandan artigos de limpeza, repostos de muxidura, leites maternizados, correctores vitamínicos, pensos de cans e gatos…

Servicio autoventa