CRITERIOS PARA O CUMPRIMENTO DA FIGURA DE AGRICULTOR ACTIVO A EFECTOS DE PAC

CRITERIOS PARA O CUMPRIMENTO DA FIGURA DE AGRICULTOR ACTIVO A EFECTOS DE PAC

A NOVA PAC, QUE COMENZOU A APLICARSE O 1 DE XANEIRO DE 2015, ESTABLECE COMO REQUISITO IMPRESCINDIBLE QUE OS PERCEPTORES DOS PAGOS DIRECTOS DA PAC SEÑAN AGRICULTORES ACTIVOS.

Publicada polo FEGA a “lista negativa” de solicitantes de axuda que non cumpren cos requisitos para ser considerados agricultores activos, e as probas verificables que deberán achegar para demostrar que realmente desenvolven unha actividade agraria, e que esta supón unha parte significativa da actividade económica.

Fonte: FEGA

Ficheiros adxuntos

CIRCULAR SOBRE A FIGURA DO AGRICULTOR ACTIVO

Etiquetas: