CERTIFICACIÓN PARA A EXPORTACIÓN DE LEITE

CERTIFICACIÓN PARA A EXPORTACIÓN DE LEITE

PROTOCOLO PARA A CERTIFICACION DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL ESPECIFICOS PARA A EXPORTACIÓN A PAÍSES TERCEIROS CON REQUISITOS DIFERENTES AOS INTRACOMUNITARIOS

A entrada en vigor do Real Decreto 993/2014 polo que se establece o procedemento e os requisitos da certificación veterinaria oficial para a exportación está a xerar unha gran confusión no sector.

A aplicación deste RD nas cooperativas subministradoras de leite crú á industria, obriga a dispoñer de operativos de autocontrol que garanten os requisitos que as industrias van a solicitar en materia de estatus relativos a enfermedades de animais e outros requisitos de manexo.

A administración autonómica deberá entregar a cada gandeiro un certificado sanitario do rebaño, que a cooperativa deberá coñecer para o seu programa de autocontrol.

Achegamos información adxunta en relación con este complexo tema.

 

Fonte: AGRIS

Ficheiros adxuntos

DVR VACÚN LEITEIRO

Etiquetas: