As asambleas de agris, icos,cogasar, coelplan e aira aproban a súa fusión

As asambleas de agris, icos,cogasar, coelplan e aira aproban a súa fusión

Os socios das cooperativas agris, icos, cogasar, coelplan e aira aprobaron o venres 30 de xuño de 2017, nas súas respectivas asambleas xerais, a fusión de todas elas nunha única cooperativa de primer grado que manterá o nome de aira, o domicilio social en Taboada (Lugo)  e empezará a operar como tal o día 1 de xaneiro de 2018.

Etiquetas: